Hex Mask SVG Filters Logos Asset 1 OWL Logo OWL Logo Text en-US Blizz Blizzard Entertainment Blizzard Blizzard Entertainment Overwatch Viewer Token Asset 3 Asset 1 OWL Playoffs OWL Grand Finals OWL All Star Weekend Team_Logos_Atlantic_Alt Team_Logos_Pacific_Alt UI Icons Arrow Down Arrow Left Arrow Right Arrow Up Brackets Calendar Checkmark Chevron Down Chevron Left Chevron Right Chevron Up Clock Close Connect External URL Home Info Live Paginate Dot (empty) Paginate Dot (filled) Play Video Search Video X User Input World Help Plus Favorite (on) Favorite (off) Pin No-Team-Logo_Fallback_003 crown Mobile Brackets Team Ticket Trophy Airplane Social Icons Mobile Discord Facebook Instagram Reddit Twitch Twitter Youtube Weibo WeChat Other Role Icons Hero Icons Schedule Icons Team Logo Placeholder Team Logo Placeholder Color Map Icons

POLITYKA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIE

The Overwatch League (OWL”) korzysta z „Plików cookie” w celu dostosowywania treści i marketingu, jak również poprawy i dostosowania obsługi użytkowników. Więcej informacji na temat „Plików cookie” i dostępnych opcji do zarządzania nimi znajduje się poniżej. Korzystając z niniejszej internetowej własności intelektualnej spółki OWL, Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystanie przez nas „Plików cookie”.

Witamy w Polityce OWL dotyczącej plików cookie. Ostatnia aktualizacja niniejszej Polityki dotyczącej plików cookie miała miejsce 3 listopada 2017 r.

Pliki cookie i podobne technologie

OWL korzysta z plików cookie i/lub podobnych technologii w odniesieniu do Własności intelektualnej (zwanych dalej łącznie „Plikami cookie”). „Pliki cookie” to niewielkie fragmenty informacji dla celów rejestrowych, które są często przechowywane przez wiele stron internetowych oraz innych produktów i usług internetowych na komputerze lub urządzeniu użytkownika w celu zidentyfikowania go i powiązania z nim aktywności. Pliki cookie przyspieszają i ułatwiają interakcje między użytkownikiem a stroną internetową, umożliwiając użytkownikowi efektywne nawigowanie między stronami, przechowując preferencje użytkownika i generalnie zwiększając komfort korzystania ze strony internetowej.

Aby uzyskać więcej informacji na temat korzystania przez nas z technologii podobnych do plików cookie oraz na temat możliwości blokowania ich, przejdź do punktu „Podobne technologie” w poniższym rozdziale „Typy Plików cookie”.

Niniejsza Polityka dotycząca Plików cookie wyjaśnia, w jaki sposób spółka OWL stosuje „Pliki cookie”. OWL może gromadzić dane osobowe i nieosobowe użytkowników (zwane dalej łącznie „Danymi”) podczas korzystania przez nich ze stron internetowych, produktów i usług OWL („Własność intelektualna”). Więcej informacji na temat gromadzenia, przechowywania i wykorzystywania Danych, a także ewentualnego przekazywania lub ujawniania ich przez spółkę OWL, można znaleźć w naszym Regulaminie Ochrony Prywatności.

Korzystając z Własności intelektualnej, można włączać lub wyłączać obsługę Plików cookie. Korzystamy z Plików cookie, aby zoptymalizować odwiedziny użytkowników, zapewnić im jak najbardziej efektywne przeglądanie i/lub obsługę, a także aby informować ich o ofertach i funkcjach, które mogą ich zainteresować. To oznacza, że w przypadku wyłączenia obsługi Plików cookie, korzystanie z Własności intelektualnej może zostać ograniczone.

W zależności od Własności intelektualnej, z której dany użytkownik korzysta, i kraju, w którym się znajduje, Pliki cookie mogą być umieszczane na komputerze lub urządzeniu użytkownika przez:

 • OWL — w celu rozpoznawania i przypisywania aktywności do komputera lub urządzenia użytkownika, gdy uzyskuje dostęp do Własności intelektualnej. Plików cookie OWL nie można stosować w celu rozpoznawania lub przypisywania aktywności do komputera lub urządzenia użytkownika, gdy uzyskuje dostęp do innych witryn lub internetowej własności intelektualnej podmiotów zewnętrznych.
 • Podmioty zewnętrzne — w celu udostępniania opcji lub funkcji podmiotów zewnętrznych w ramach lub za pośrednictwem Własności intelektualnej lub innej internetowej własności intelektualnej (np. reklam i analiz). Podmioty zewnętrzne, które umieszczają takie Pliki cookie, mogą rozpoznawać komputer lub urządzenie użytkownika, gdy uzyskuje dostęp do Własności intelektualnej lub innej internetowej własności intelektualnej, która korzysta z opcji i funkcji podmiotów zewnętrznych.

Takie Pliki cookie to zasadniczo:

 • Pliki cookie dotyczące sesji: Takie Pliki cookie są przechowywane tylko tymczasowo na urządzeniu użytkownika podczas jednej sesji przeglądania lub korzystania z Własności intelektualnej, a następnie są usuwane z urządzenia, gdy Własność intelektualna zostanie zamknięta; lub
 • Trwałe Pliki cookie: Takie Pliki cookie pozostają zapisane na urządzeniu użytkownika przez określony czas, gdy musimy znać tożsamość użytkownika na potrzeby wielokrotnego korzystania z Własności intelektualnej. Plików cookie tego rodzaju są na przykład używane do przechowywania preferencji użytkownika, aby skorzystać z nich podczas kolejnych odwiedzin naszej Własności intelektualnej.

Typy Plików cookie

Istnieją cztery kategorie Plików cookie (wymagane, wydajnościowe, funkcjonalne i reklamowe), a także technologie podobne do plików cookie, które mogą być udostępniane za pośrednictwem naszej Własności intelektualnej. Pliki cookie mogą być również umieszczane przez podmioty zewnętrzne, m.in. nasze podmioty powiązane i portale społecznościowe. Lista poszczególnych Plików cookie, które nasza Własności intelektualnej może zawierać, znajduje się na końcu niniejszej Polityki dotyczącej Plików cookie.

Aby dowiedzieć się więcej na temat opcji blokowania plików cookie, przejdź do poniższego rozdziału „Zarządzanie Plikami cookie i opcje nieśledzenia”. Aby uzyskać więcej informacji na temat blokowania technologii podobnych do plików cookie, przejdź do poniższego punktu „Podobne technologie”.

 • Wymagane Pliki cookie

Te Pliki cookie są niezbędne, aby umożliwić użytkownikowi nawigację po stronach lub internetowej własności intelektualnej, a także korzystanie z ich opcji, takich jak dostęp do zabezpieczonych obszarów strony internetowej. Bez tych Plików cookie OWL nie może świadczyć usług żądanych przez użytkownika, takich jak dostęp do obszarów dostępnych po zalogowaniu.

 • Wydajnościowe (lub analityczne) Pliki cookie

Te Pliki cookie gromadzą informacje o tym, jak odwiedzający korzystają z danej strony internetowej lub internetowej własności intelektualnej, np. jakie strony użytkownicy odwiedzają najczęściej i czy otrzymują komunikaty o błędach ze stron internetowych. Te Pliki cookie nie gromadzą informacji o rzeczywistej tożsamości (np. imion i nazwisk) odwiedzających. Wszystkie informacje gromadzone przez te Pliki cookie podlegają agregacji. Są one wykorzystywane jedynie w celu poprawy funkcjonowania strony internetowej lub innej internetowej własności intelektualnej. Na ogół zawieramy umowy z podmiotami zewnętrznymi (np. Google Analytics) w celu świadczenia takich usług w naszym imieniu.

 • Funkcjonalne Pliki cookie

Te Pliki cookie umożliwiają zapamiętywanie na stronie internetowej lub w ramach internetowej własności intelektualnej wyborów dokonywanych przez użytkownika (takich jak nazwa użytkownika, język lub region, w którym użytkownik się znajduje) i tym samym pozwalają na udostępnianie lepszych, bardziej spersonalizowanych funkcji. Te Pliki cookie mogą również zapamiętywać zmiany dokonywane przez użytkownika dotyczące dostępności (np. rozmiaru tekstu, czcionek) i spersonalizowanych ustawień. Ponadto można je stosować w celu świadczenia usług żądanych przez użytkownika, takich jak oglądanie filmów. Informacje gromadzone przez takie Pliki cookie mogą podlegać anonimizacji i nie mogą być używane do śledzenia aktywności użytkownika związanej z przeglądaniem innych stron internetowych.

 • Reklamowe Pliki cookie

Te Pliki cookie są stosowane w celu udostępniania reklam lepiej dostosowanych do danego użytkownika i jego zainteresowań. Umożliwiają one także ograniczenie liczby wyświetleń danej reklamy dla użytkownika, jak również przeprowadzenie oceny skuteczności kampanii reklamowych. Zapamiętują one odwiedziny użytkownika na stronie internetowej i takie informacje są udostępniane innym organizacjom lub reklamodawcom.

Spółka OWL może współpracować z zewnętrznymi internetowymi firmami reklamowymi i analitycznymi w celu dostosowywania i udostępniania reklam, produktów, usług i promocji w ramach Własności intelektualnej spółki OWL, a także w ramach innej internetowej własności intelektualnej poza naszą kontrolą. Aby ułatwić wybór reklam, które mogą najbardziej zainteresować danego użytkownika, takie firmy mogą korzystać z Plików cookie w celu gromadzenia i śledzenia informacji, takich jak dane demograficzne (np. płeć, zawód itp.), dane zagregowane, wyszukiwane słowa kluczowe, dane w zakresie geolokalizacji oraz dane dotyczące urządzenia (np. typ przeglądarki, język, adres IP, identyfikator treści reklamowych, data/godzina), aby wybrać reklamy bardziej odpowiadające zainteresowaniom użytkownika i aby w większym stopniu spersonalizować obsługę użytkownika. W niektórych przypadkach podmioty zewnętrzne mogą korzystać z Plików cookie również w celu gromadzenia anonimowych danych lub informacji z urządzeń dotyczących korzystania przez użytkownika z Własności intelektualnej OWL w celu monitorowania skuteczności reklam (np. za pomocą analitycznych Plików cookie) i w celu udostępniania reklam podmiotów zewnętrznych dotyczących towarów i usług, które mogą użytkownika zainteresować.

OWL może wykorzystywać, agregować i udostępniać anonimowe lub zagregowane dane uzyskane z Plików cookie podmiotom zewnętrznym, np. dostawcom lub partnerom reklamowym. Możemy na przykład wykorzystywać takie informacje jak zainteresowania lub preferencje w celu przyporządkowania użytkownika do jednej grupy wraz z innymi osobami o podobnych zainteresowaniach lub preferencjach i przydzielenie go do określonego segmentu rynku. Następnie możemy wyświetlać reklamy, które, naszym zdaniem, osoby z segmentu rynkowego użytkownika mogą uznać za interesujące. Możemy także udostępniać Dane uzyskane z Plików cookie podmiotom zewnętrznym, np. dostawcom lub partnerom reklamowym, aby umożliwić im świadczenie usług w naszym imieniu lub podjęcie z nami współpracy w zakresie doboru i udostępniania reklam nam lub naszym partnerom reklamowym.

 • Podobne technologie

Adobe Flash Player to aplikacja, która umożliwia stronom internetowym wykorzystywanie dynamicznych treści internetowych. Możemy na przykład korzystać z Plików cookie typu flash, aby udostępnić użytkownikom treści wideo w ramach naszej Własności intelektualnej. Adobe Flash i podobne aplikacje wykorzystują technologię w celu zapamiętywania ustawień, preferencji i użycia w sposób podobny do plików cookie przeglądarki, ale są zarządzane przez inny interfejs niż przeglądarka internetowa użytkownika. Dostęp do narzędzi zarządzania programu Flash umożliwiających zarządzanie ustawieniami Plików cookie można uzyskać bezpośrednio na stronie http://www.adobe.com/.

Od czasu do czasu możemy wykorzystywać sygnały nawigacyjne w sieci Web (lub przezroczyste pliki GIF) na naszych stronach internetowych lub w ramach innej internetowej własności intelektualnej, bądź umieszczać je w wiadomościach e-mail wysyłanych do użytkownika. Sygnały nawigacyjne w sieci Web (zwane również „robakami sieci Web”, „znacznikami pikselowymi” lub „pikselami”) to krótkie ciągi kodu, które umożliwiają wyświetlanie obrazów graficznych na stronie internetowej lub w wiadomości e-mail w celu przesyłania danych. Wykorzystujemy sygnały nawigacyjne w sieci Web do wielu celów, m.in. w celu sporządzania raportów dotyczących ruchu na stronie, liczenia unikatowych odwiedzających, w celach reklamowych, kontrolowania wiadomości e-mail i sporządzania raportów na ich temat, a także w celu personalizacji. Na przykład możemy umieszczać je w wiadomościach e-mail, aby dowiedzieć się i przeanalizować, czy dana wiadomość e-mail została otwarta lub czy jakieś łącza w niej zostały kliknięte w celu poprawy naszej dalszej komunikacji z danym użytkownikiem i innymi użytkownikami. Ponieważ sygnał nawigacyjny w sieci Web stanowi część strony internetowej lub wiadomości e-mail, nie można ich zablokować w takim sam sposób, jak inne Pliki cookie. Na ogół można je zablokować, wyłączając obsługę wszystkich plików cookie odpowiedzialnych za ich ustawienia, wyłączając wyświetlanie obrazów w usłudze poczty e-mail lub przeglądając wiadomości e-mail jako „tekst” a nie „HTML”. Aby dowiedzieć się więcej na temat opcji blokowania Plików cookie, przejdź do poniższego rozdziału „Zarządzanie Plikami cookie i opcje nieśledzenia”, a dalsze informacje na temat wyłączania wyświetlania obrazów w wiadomościach e-mail lub wyświetlania treści e-maili w postaci „tekstu” można znaleźć na stronie „Pomoc” w witrynie dostawcy usług poczty e-mail.

 • Pliki cookie umieszczane przez portale społecznościowe

Jeśli użytkownik zarejestrował się w portalu społecznościowym, np. w Facebooku, taki portal mógł umieścić na jego urządzeniu plik cookie, który rozpoznaje użytkownika podczas przeglądania przez niego treści na naszych stronach internetowych i w ramach innej internetowej własności intelektualnej. Takie Pliki cookie umożliwiają użytkownikowi udostępnianie treści w różnych mediach społecznościowych za pośrednictwem ustawień udostępniania. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w warunkach użytkowania i regulaminie ochrony prywatności danego portalu społecznościowego. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w naszym Regulaminie Ochrony Prywatności w rozdziale „Gromadzone dane i sposób ich wykorzystywania”, w części dotyczącej mediów społecznościowych.

Więcej informacji na temat Plików cookie można znaleźć pod następującym adresem: http://www.allaboutcookies.org/

Nieśledzenie użytkownika

Zgodnie z ust. 22575(b) Ustawy o działalności gospodarczej i zawodach stanu Kalifornia (California Business and Professions Code) (wraz z późniejszymi zmianami wprowadzonymi dnia 1 stycznia 2014 r.) nasi klienci będący mieszkańcami stanu Kalifornia mogą uzyskiwać informacje na temat reakcji spółki OWL na ustawienia „Nie śledź” w przeglądarce. Ponieważ standard dotyczący nieśledzenia użytkowników jest obecnie w trakcie opracowywania, spółka OWL nie podejmuje żadnych działań w odpowiedzi na ustawienia „Nie śledź” i przestrzega standardów ustanowionych w naszym Regulaminie Ochrony Prywatności.

Więcej informacji na temat nieśledzenia użytkowników można znaleźć pod następującym adresem: http://www.allaboutdnt.com/

Zarządzanie Plikami cookie i opcje nieśledzenia 

Opcje w zakresie zarządzania Plikami cookie można przeglądać:

 • klikając łącza blokowania opcji podane poniższej na Liście Plików cookie,
 • otwierając menu „Pomoc” na pasku menu przeglądarki. Większość przeglądarek podaje informacje na temat blokowania lub usuwania Plików cookie bądź ustawiania w przeglądarce opcji powiadamiania o przesłaniu Plików cookie do komputera użytkownika;
 • odwiedzając stronę internetową producenta swojego urządzenia przenośnego lub sprawdzając odnośne informacje w instrukcji obsługi urządzenia. Większość producentów urządzeń przenośnych informuje o metodach zarządzania ustawieniami w urządzeniu przenośnym w celu blokowania i/lub usuwania Plików cookie z takiego urządzenia, bądź o sposobach ograniczania użycia i/lub blokowania ukierunkowanych reklam; lub
 • odwiedzając stronę http://networkadvertising.org/managing/opt_out.asp i/lub http://optout.aboutads.info/, lub w przypadku mieszkańców UE: http://www.youronlinechoices.eu/, aby dowiedzieć się więcej na temat możliwości blokowania reklam.

W przypadku zablokowania wszystkich Plików cookie użytkownik może nie być w stanie korzystać z niektórych funkcji naszych stron internetowych lub innych produktów i usług (m.in. z logowania się na swoje konto na stronie Battle.net).

W naszej Własności intelektualnej możemy osadzać zdjęcia i/lub treści wideo podmiotów zewnętrznych, np. YouTube, a także spółek powiązanych, a takie strony mogą umieszczać własne Pliki cookie. Ponadto w ramach naszej Własności intelektualnej możemy udostępniać przyciski umożliwiające użytkownikowi udostępnianie treści w mediach społecznościowych lub na innych stronach i takie serwisy mogą umieszczać Pliki cookie na urządzeniu użytkownika. Niniejsza Polityka dotycząca Plików cookie nie dotyczy Plików cookie umieszczanych przez takie funkcje, a spółka OWL nie kontroluje takich Plików cookie ustawianych przez podmioty zewnętrzne. Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem ochrony prywatności lub polityką dotyczącymi plików cookie podmiotów zewnętrznych, gdzie można znaleźć więcej informacji na temat takich Plików cookie i sposobu zarządzania nimi.

Zgoda na stosowanie Plików cookie 

Korzystając z Własności intelektualnej użytkownik wyraża zgodę (a my uznajemy, że użytkownik wyrazi zgodę) na odbieranie Plików cookie, o ile użytkownik nie zarządza swoimi opcjami w zakresie Plików cookie, stosując jedną z powyższych metod.

Ponadto należy pamiętać, że wykorzystywanie informacji uzyskanych przez dostawców zewnętrznych wymienionych poniżej na Liście Plików cookie za pośrednictwem umieszczanych przez nich plików cookie, podlega również postanowieniom ich własnych regulaminów ochrony prywatności. Zalecamy, aby Użytkownik przejrzał regulaminy ochrony prywatności takich dostawców zewnętrznych, gdyż ich praktyki w zakresie ochrony prywatności mogą się różnić od naszych. Informacje gromadzone przez Pliki cookie mogą być powiązane z kontem rejestracyjnym lub profilem użytkownika.

Lista Plików cookie 

Własność intelektualna może obejmować między innymi następujące wydajnościowe (lub analityczne) i reklamowe pliki cookie. Szczegółowe informacje dotyczące Regulaminów Ochrony Prywatności i opcji blokowania oferowanych przez takie osoby podmioty zewnętrzne można znaleźć pod poniższymi adresami. Powyżej znajdują się dalsze dostępne opcje do zarządzania Plikami cookie.

Internetowa

własność intelektualna

Pliki cookie podmiotów zewnętrznych

Regulaminy Ochrony Prywatności Podmiotów Zewnętrznych i Opcje blokowania

Strony internetowe

Adobe Audience Manager

http://www.adobe.com/privacy/opt-out.html

AlmondNet

info@almondnet.com

AppDynamics

https://www.appdynamics.com/privacy-policy/

Appnexus

https://www.appnexus.com/en/company/platform-privacy-policy#choices

BidSwitch

http://www.bidswitch.com/privacy-policy/

Brightroll

https://aim.yahoo.com/aim/us/en/optout/

dataium

https://cdn.ihs.com/www/dataiumprivacy.html

Datalogix

https://www.datalogix.com/privacy/#opt-out-landing

DataXu

https://www.dataxu.com/about-us/privacy/data-collection-platform/#oo

Google (DoubleClick, Google Analytics, Adwords Conversion, Dynamic Remarketing)

https://www.google.com/policies/technologies/ads/

EngageSciences (za pośrednictwem Wayin)

contactsus@wayin.com

eXelate

http://exelate.com/privacy/services-privacy-policy/      

Facebook Conversion Tracker and Social Graph

https://www.facebook.com/help/568137493302217

GumGum

http://www.gumgum.com/adchoices/

iBehavior (za pośrednictwem KBM Group)

https://www.i-behavior.com/opt-out/

IndexExchange

http://www.indexexchange.com/privacy/

Krux Digital

https://www.salesforce.com/products/marketing-cloud/sfmc/salesforce-dmp-consumer-choice/?d=DMP&internal=true

LivePerson

privacy@liveperson.com

LiveRail

http://ad3.liverail.com/privacy/?optout

LiveRamp

https://liveramp.com/opt_out/

Magnetic

https://www.magnetic.com/about/opt-out/

Neustar AdAdvisor

http://www.agkn.com/optout.html

OpenX

http://openx.com/legal/privacypolicy/

Optimizely

https://www.optimizely.com/terms/

Pubmatic

https://pubmatic.com/legal/opt-out/

PulsePoint

https://www.pulsepoint.com/privacy-policy.html

Rocket Fuel

https://rocketfuel.com/opt-out/

Rubicon

http://rubiconproject.com/privacy/consumer-online-profile-and-opt-out/

ShareThis

http://www.sharethis.com/privacy/

Sizmek

https://www.sizmek.com/privacy-policy/

Skimlinks

http://optout.skimlinks.com/?tested=1

Tapad

https://www.tapad.com/privacy-policy/

TubeMogul

https://www.tubemogul.com/compliance/privacy-policy/#opt-out

Twitter Advertising

https://support.twitter.com/articles/20170514

ValueClick (za pośrednictwem Conversant)

http://optout.conversantmedia.com/

Veruta (za pośrednictwem MyBuys, Inc.)

https://www.magnetic.com/about/opt-out/

VigiLink

https://www.viglink.com/opt-out/

X+1 (za pośrednictwem Rocket Fuel)

https://rocketfuel.com/opt-out/

Aplikacje na telefony komórkowe i tablety

Google (DoubleClick, Google Analytics, Adwords Conversion, Dynamic Remarketing)

https://www.google.com/policies/technologies/ads/

Fabric

https://fabric.io/terms

Google Play Services

https://play.google.com/intl/ALL_us/about/play-terms.html

SquareUp

https://squareup.com/legal/ua

Rozpocznij wartę

Walcz na polach bitewnych przyszłości w niesamowitej drużynowej strzelance.

Kup Overwatch