Hex Mask SVG Filters Logos Asset 1 OWL Logo OWL Logo Text en-US Blizz Blizzard Entertainment Blizzard Blizzard Entertainment Overwatch Viewer Token Asset 3 Asset 1 OWL Playoffs OWL Grand Finals OWL All Star Weekend Team_Logos_Atlantic_Alt Team_Logos_Pacific_Alt UI Icons Arrow Down Arrow Left Arrow Right Arrow Up Brackets Calendar Checkmark Chevron Down Chevron Left Chevron Right Chevron Up Clock Close Connect External URL Home Info Live Paginate Dot (empty) Paginate Dot (filled) Play Video Search Video X User Input World Help Plus Favorite (on) Favorite (off) Pin No-Team-Logo_Fallback_003 crown Mobile Brackets Team Ticket Trophy Airplane Social Icons Mobile Discord Facebook Instagram Reddit Twitch Twitter Youtube Weibo WeChat Other Role Icons Hero Icons Schedule Icons Team Logo Placeholder Team Logo Placeholder Color Map Icons

REGULAMIN OCHRONY PRYWATNOŚCI

The Overwatch League („OWL”) korzysta z „Plików cookie” w celu dostosowywania treści i marketingu, jak również poprawy i dostosowania obsługi użytkowników. Więcej informacji na temat „Plików cookie” i dostępnych opcji do zarządzania nimi znajduje się tutaj. Korzystając z niniejszej internetowej własności intelektualnej spółki OWL, Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystanie przez nas „Plików cookie”.

Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem Ochrony Prywatności spółki OWL. Ostatnia aktualizacja niniejszego Regulaminu Ochrony Prywatności miała miejsce 25 maja 2018 r.

esrb.png

Dziękujemy za zaufanie pokładane w naszych produktach i usługach. W celu świadczenia doskonałej jakości usług i ich dalszego ulepszania spółka The Overwath League, LLC („OWL”) będzie gromadzić dane osobowe i informacje niebędące danymi osobowymi (zwane dalej łącznie „Danymi”) i pełnić rolę administratora danych w zakresie danych osobowych użytkownika. Dbamy o to, w jaki sposób Dane użytkownika są przetwarzane i wykorzystywane.

Niniejszy Regulamin Ochrony Prywatności:

 • wyjaśnia, w jaki sposób spółka OWL gromadzi, przechowuje, wykorzystuje i przekazuje lub ujawnia Dane użytkownika;
 • ma zastosowanie do wszystkich stron internetowych, produktów i usług spółki OWL („Własność intelektualna”).

Spółka OWL korzysta z plików cookie i/lub podobnych technologii w odniesieniu do Własności intelektualnej. Więcej informacji na temat korzystania z plików cookie przez spółkę OWL można znaleźć w naszej Polityce dotyczącej Plików cookie włączonej do niniejszego Regulaminu Ochrony Prywatności przez odniesienie i stanowiącej jego część.

Spółka OWL zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie Ochrony Prywatności w dowolnym momencie poprzez umieszczenie zmodyfikowanej wersji internetowej na stronie Regulaminu Ochrony Prywatności, dlatego prosimy o jego częste przeglądanie, aby zapewnić, że Użytkownik ma świadomość wszelkich wprowadzonych zmian. Jeśli spółka OWL dokona istotnej zmiany w niniejszym Regulaminie Ochrony Prywatności, powiadomimy o tym użytkownika zgodnie z naszym Regulaminem Ochrony Prywatności zamieszczonym na stronie oraz poprzez zamieszczenie powiadomienia na stronie głównej spółki OWL.

Spis treści

 1. Zakres Regulaminu Ochrony Prywatności spółki OWL
 2. Program ESRB Privacy Certified
 3. Gromadzone dane i sposób ich wykorzystywania
 4. Dzieci i rodzice
 5. Wybory użytkownika
 6. Udostępnianie danych
 7. Bezpieczeństwo
 8. Dostęp do informacji i okres ich przechowywania
 9. Kontakt
 10. Ważna informacja
 11. Prawa Użytkownika do ochrony prywatności obowiązujące w Kalifornii
 12. Użytkownicy w EOG
 13. Ujawnianie informacji użytkownikom spoza Stanów Zjednoczonych i EOG

1. Zakres Regulaminu Ochrony Prywatności spółki OWL

Niniejszy Regulamin Ochrony Prywatności ma zastosowanie do całej Własności intelektualnej, w tym:

 • stron internetowych, internetowych produktów i usług spółki OWL; oraz
 • aplikacji mobilnych spółki OWL.

Za każdym razem, gdy użytkownik korzysta z Własności intelektualnej, możemy gromadzić, przetwarzać i łączyć Dane, od czasu do czasu kontaktować się z użytkownikiem oraz świadczyć usługi w zakresie obsługi klienta i inne usługi żądane przez użytkownika. Możemy od czasu do czasu ujawniać również Dane spółkom należącym do grupy Activision Blizzard i/lub udostępniać Dane dostawcom i partnerom w celu dostarczania użytkownikowi towarów lub usług, o które prosi lub wybranych przez nas reklam internetowych.

Niniejszy Regulamin Ochrony Prywatności nie ma zastosowania do stron internetowych podmiotów zewnętrznych, internetowej własności intelektualnej lub systemów, do których może odsyłać nasza Własność intelektualna lub za pośrednictwem których można uzyskać dostęp do naszej Własności intelektualnej. W niektórych przypadkach możemy przekierować użytkownika do strony obsługiwanej przez podmiot powiązany, dostawcę lub partnera. Ponadto użytkownik powinien zwrócić uwagę na fakt, że Własność intelektualna obejmuje określone sekcje i opcje podmiotów zewnętrznych obsługiwane przez podmioty zewnętrzne inne niż spółka OWL, w tym strony internetowe zespołów OWL obsługiwane przez zespoły, jak również Battle.net i Blizzard Gear Store obsługiwane przez Blizzard Entertainment, Inc. Spółka OWL nie odpowiada za bezpieczeństwo ani praktyki z zakresu ochrony prywatności takich sekcji, stron internetowych, własności intelektualnej lub systemów podmiotów zewnętrznych. Chociaż strona, na której podawane są informacje, może przypominać Własność intelektualną, inny regulamin ochrony prywatności może mieć zastosowanie do sposobu gromadzenia danych przez podmiot powiązany, zespół OWL, innego dostawcę lub partnera.

Niniejszy Regulamin Ochrony Prywatności nie obejmuje Danych podawanych podczas ubiegania się o pracę w spółce OWL.

Powrót do góry

2. Program ESRB Privacy Certified

Niniejszy Regulamin Ochrony Prywatności i pieczęcie certyfikacji ESRB widoczne na naszej Własności intelektualnej potwierdzają, że spółka OWL jest aktualnym licencjobiorcą i czynnym członkiem Programu Entertainment Software Rating Board's Privacy Certified Program („ESRB Privacy Certified”). W celu ochrony prywatności użytkownika dobrowolnie podjęliśmy inicjatywę w zakresie ochrony prywatności, a Własność intelektualna spółki OWL, gdzie zamieszczony jest Regulamin Ochrony Prywatności, została sprawdzona i certyfikowana przez ESRB Privacy Certified w zakresie spełnienia przyjętych praktyk gromadzenia i użytkowania danych internetowych.

W ramach Programu ESRB Privacy Certified nasza Własność intelektualna jest często przedmiotem audytów i innych mechanizmów egzekwowania i odpowiedzialności stosowanych niezależnie przez ESRB Privacy Certified.

Za każdym razem, gdy użytkownik odwiedza Własności intelektualną, na której wyświetlana jest pieczęć certyfikacji ESRB Privacy Certified, może poprosić o następujące informacje:

 • czy spółka używa plików cookie, śledzi adresy IP lub używa innych pasywnych metod gromadzenia danych;
 • kto (jeśli ma to zastosowanie) gromadzi dane osobowe i w jaki sposób są one wykorzystywane;
 • komu (jeśli ma to zastosowanie) będą udostępniane dane osobowe użytkownika;
 • jakiego wyboru może dokonać użytkownik w zakresie wykorzystywania swoich danych osobowych;
 • w jaki sposób użytkownik może, w razie konieczności, uzyskać dostęp do danych osobowych gromadzonych i przechowywanych przez spółkę;
 • czy i w jaki sposób gromadzone są dane dzieci poniżej 13 roku życia;
 • w jaki sposób spółka zapewnia integralność, jakość i bezpieczeństwo danych;
 • gdzie i w jaki sposób można zadawać pytania lub składać reklamacje.

OŚWIADCZENIE O ZRZECZENIU SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI: Chociaż ESRB Privacy Certified nie monitoruje Własności intelektualnej w językach innych niż angielski, spółka OWL dokłada wszelkich starań, aby zapewnić zgodność Własności intelektualnej w językach innych niż angielski z wytycznymi i zasadami dotyczącymi gromadzenia danych określonymi przez ESRB Privacy Certified, w tym zgodność z przepisami prawa obowiązującego na terenie UE i innymi przepisami prawa lokalnego obowiązującego poza Stanami Zjednoczonymi.

Jeśli Użytkownik uważa, że nie odpowiedzieliśmy na jego pytanie lub zostało ono uwzględnione w sposób niezadowalający, prosimy o kontakt z ESRB Privacy Certified na stronie http://www.esrb.org/privacy/contact.aspx lub:

ESRB
Attn: VP, Privacy Certified Program
420 Lexington Ave, Suite 2024
New York, NY 10170
privacy@esrb.org

Powrót do góry

3. Gromadzone dane i sposób ich wykorzystywania

Spółka OWL gromadzi Dane na temat użytkownika na podstawie informacji otrzymanych od użytkownika i z innych źródeł. Jak wskazano poniżej, wykorzystujemy i w określonych przypadkach łączymy takie Dane w celu obsługi, dostosowania treści, personalizacji, korekty i poprawy naszej Własności intelektualnej oraz wysyłania użytkownikowi wiadomości lub spersonalizowanych informacji na temat naszych usług, nowych funkcji i innych kwestii, w tym w celach marketingowych i promocyjnych.

Dane podawane przez użytkownika

Jak wskazano poniżej, spółka OWL może gromadzić Dane od użytkownika, gdy użytkownik: (A) loguje się za pomocą konta Battle.net; (B) korzysta z naszej Własności intelektualnej; (C) uczestniczy w loteriach promocyjnych, konkursach i promocjach; (D) korzysta z usług działu obsługi klienta OWL; (E) decyduje się na otrzymywanie biuletynów dotyczących produktów i usług, otrzymywanie wiadomości e-mail o treści marketingowej i/lub uczestnictwo w ankietach; (F) kupuje produkty i usługi OWL przez Internet; (G) korzysta z konta Facebook za pośrednictwem OWL lub zezwala na udostępnianie danych poprzez media społecznościowe.

A. Logowanie za pomocą konta Battle.net

Spółka OWL będzie gromadzić określone Dane od użytkownika, gdy użytkownik loguje się do Własności intelektualnej za pomocą konta Battle.net. Dane osobowe gromadzone podczas logowania do Własności intelektualnej za pomocą konta Battle.net obejmują adres e-mail użytkownika i mogą obejmować jego imię i nazwisko. Takie dane osobowe łączone są z innymi Danymi, takimi jak data urodzenia, kraj oraz informacje na temat zainteresowań użytkownika i korzystania z różnego rodzaju produktów, programów i usług oraz preferencji marketingowych.

B. Korzystanie z naszej Własności intelektualnej

Podczas odwiedzania lub korzystania z naszej Własności intelektualnej przez użytkownika gromadzimy, przetwarzamy i/lub łączymy Dane dotyczące korzystania z Własności intelektualnej przez Użytkownika, to jest stron internetowych odwiedzanych przez użytkownika przed korzystaniem i po skorzystaniu z Własności intelektualnej, rodzaju przeglądarki i języka, adresu IP, informacji na temat sprzętu i oprogramowania, danych konta podmiotów zewnętrznych (np. informacji związanych z kontem Battle.net użytkownika), historii zakupów i danych dotyczących mediów społecznościowych. W tym celu korzystamy z plików cookie i/lub podobnych technologii (zwanych dalej łącznie „Plikami cookie”). Ponadto spółka OWL lub nasi partnerzy korzystają z Plików cookie do wyświetlania reklam w ramach naszej Własności intelektualnej. Więcej szczegółowych informacji można znaleźć w naszej Polityce dotyczącej Plików cookie.

Spółka OWL gromadzi, przetwarza i łączy dane, takie jak wiek, płeć, zainteresowania, imię i nazwisko, adres e-mail, preferencje marketingowe, obsługa klienta i informacje związane z urządzeniem.

C. Loterie promocyjne, konkursy i promocje

Podczas organizacji konkursów i promocji w ramach naszej Własności intelektualnej spółka OWL gromadzi określone Dane od uczestników, takie jak imię i nazwisko, adres, kod pocztowy, adres e-mail, numer telefonu, wiek i/lub data urodzenia lub inne informacje i treści przesyłane przez użytkownika. Spółka OWL może również gromadzić dodatkowe informacje, aby umożliwić użytkownikowi odebranie nagrody. Tego rodzaju Dane będą łączone z innymi informacjami i wykorzystywane oraz udostępniane zgodnie z niniejszym Regulaminem Ochrony Prywatności.

D. Kontakt z działem obsługi klienta

Aby uzyskać możliwość zapewnienia użytkownikowi obsługi klienta i pomocy podczas rozwiązywania potencjalnych problemów użytkownika, spółka OWL, jej podmioty powiązane, w tym Blizzard Entertainment, dostawcy lub partnerzy gromadzą Dane od użytkownika, w tym dane kontaktowe, wraz ze szczegółami dotyczącymi problemu zgłaszanego w dziale obsługi klienta i jego rozwiązania. Tego rodzaju dane można łączyć z innymi Danymi i/lub udostępniać w celu rozwiązania problemu użytkownika zgłoszonego w dziale obsługi klienta.

E. Otrzymywanie biuletynów na temat produktów i usług, otrzymywanie wiadomości e-mail o treści marketingowej i/lub ankiet

Spółka OWL gromadzi Dane w zakresie adresu e-mail użytkownika, jego kraju, ustawień przeglądarki, języka, ulubionych zespołów wybieranych przez użytkownika oraz – w określonych sytuacjach – również kod pocztowy, w momencie zapisywania się do okresowego otrzymywania biuletynów lub treści marketingowych dotyczących naszych produktów i usług, produktów i usług podmiotów powiązanych OWL lub zespołów OWL za pośrednictwem poczty elektronicznej. Od czasu do czasu przesyłać będziemy użytkownikowi ankiety w celu poprawy jakości obsługi klienta w ramach naszej Własności intelektualnej Użytkownik może wycofać zgodę na dalsze otrzymywanie biuletynów lub wiadomości e-mail o treści marketingowej poprzez wypisanie się z subskrypcji, klikając link znajdujący się w stopce każdej wysyłanej do użytkownika wiadomości e-mail.

Możemy od czasu do czasu przesyłać użytkownikowi ankiety w celu poprawy jakości obsługi klienta w ramach naszej Własności intelektualnej.

F. Zakup produktów i usług OWL przez Internet

Spółka OWL nie gromadzi danych karty kredytowej i/lub informacji billingowych w przypadku internetowego zakupu produktów lub usług przez użytkownika. Jednak w celu realizacji zakupu konieczne może być podanie przez użytkownika informacji danych karty kredytowej i/lub informacji billingowych jednemu z naszych podmiotów powiązanych lub dostawców podmiotów zewnętrznych. Zalecamy, aby użytkownik przejrzał regulamin ochrony prywatności naszych podmiotów powiązanych lub dostawców podmiotów zewnętrznych przed podaniem im swoich danych osobowych, gdyż ich praktyki w zakresie ochrony prywatności mogą różnić się od naszych.

G. Media społecznościowe

Użytkownik może korzystać z wybranej Własności intelektualnej za pośrednictwem portali społecznościowych, takich jak Facebook lub Twitter (lub aplikacji i wtyczek mediów społecznościowych) („Media Społecznościowe”). W przypadku kontaktu ze spółką OWL i/lub korzystania z Własności intelektualnej za pośrednictwem Mediów Społecznościowych użytkownik potwierdza, że możemy mieć dostęp do jego Danych, wyłącznie zgodnie z ustawieniami prywatności Mediów Społecznościowych użytkownika, i wykorzystywać je, aby (1) udostępnić użytkownikowi dodatkowe treści; (2) spersonalizować obsługę internetową użytkownika w ramach naszej Własności intelektualnej i poza nimi; oraz (3) kontaktować się z użytkownikiem zgodnie z obowiązującymi preferencjami marketingowymi za pośrednictwem Mediów Społecznościowych, w tym za pośrednictwem dostarczania dopasowanych treści marketingowych, lub bezpośrednio poprzez wysyłanie użytkownikowi najnowszych informacji, specjalnych ofert i nagród.

Jeśli Użytkownik umieszcza dane osobowe publicznie za pośrednictwem Własności intelektualnej lub Mediów Społecznościowych, będą one widoczne dla innych użytkowników tych stron internetowych, a spółka OWL nie może zapobiec dalszemu korzystaniu z danych osobowych przez podmioty zewnętrzne. Więcej informacji na temat sposobu korzystania z Mediów Społecznościowych przez użytkownika i ochrony jego danych osobowych można znaleźć w regulaminach ochrony prywatności i warunkach użytkowania.

Dane dostarczane z innych źródeł

Możemy również otrzymywać Dane, jak dane kontaktowe (np. imię i nazwisko oraz adres e-mail), kraj, adres IP, historie zakupów, preferencje marketingowe, informacje na temat plików cookie i inne informacje techniczne na temat użytkownika z innych źródeł, takich jak zespoły OWL, nasze podmioty powiązane, dostawcy (np. dostawcy biletów na wydarzenia i dostawcy towarów), bądź partnerzy (np. partnerzy medialni), oraz łączyć takie Dane z Danymi gromadzonymi na temat użytkownika lub otrzymywanymi od niego. Dane z innych źródeł gromadzimy wyłącznie, jeśli otrzymaliśmy potwierdzenie, że zostały one nam udostępnione zgodnie z prawem.

Korzystamy z Plików cookie, aby dostarczać naszą Własność intelektualną i zapewniać wsparcie w zakresie naszej Własności intelektualnej, jak również wszystkich opisanych i wyszczególnionych powyżej rodzajów korzystania. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce dotyczącej Plików cookie.

Powrót do góry

4. Dzieci i rodzice

Spółka OWL nie gromadzi ani nie przechowuje świadomie danych dzieci poniżej 13 roku życia.

Spółka OWL w sposób świadomy nie gromadzi ani nie przechowuje danych dzieci poniżej 13. roku życia w Stanach Zjednoczonych ani poniżej odnośnego wieku w innych jurysdykcjach właściwych dla miejsca przebywania dziecka. Niemniej jednak możemy gromadzić od wszystkich użytkowników naszej Własności intelektualnej dane techniczne konieczne do świadczenia usługi oraz służące wsparciu naszych działań wewnętrznych. Jeżeli rodzice sądzą, że w sposób niezamierzony zgromadziliśmy inne dane osobowe ich dzieci bądź w inny sposób wykorzystaliśmy dane osobowe ich dzieci dla innych celów, mogą się z nami skontaktować za pośrednictwem danych kontaktowych wskazanych w części Kontakt poniżej.

Zdajemy sobie sprawę ze szczególnej potrzeby ochrony danych osobowych dzieci. Namawiamy rodziców do instruowania dzieci, aby podczas korzystania z Internetu nigdy nie podawały swoich prawdziwych nazwisk, adresów, numerów telefonów lub innych danych osobowych bez zgody rodziców. Spółka OWL zaleca również, aby rodzice zapoznali się z funkcjami kontroli rodzicielskiej na konsolach, telefonach komórkowych, tabletach i innych urządzeniach udostępnianych dzieciom oraz aby towarzyszyli dzieciom poniżej 13 lat podczas korzystania z Internetu. Rodzice powinni natychmiast skontaktować się ze spółką OWL w przypadku jakichkolwiek obaw. Więcej szczegółowych informacji można znaleźć w części Kontakt poniżej.

Powrót do góry

5. Wybory użytkownika

Użytkownik może dokonywać różnych wyborów w odniesieniu do Danych przekazanych przez siebie i pozyskanych z innych źródeł oraz sposobu korzystania z tych Danych przez spółkę OWL. Użytkownik może dokonać takich wyborów poprzez aktualizację swoich preferencji w dowolnym momencie oraz zarządzanie swoimi ustawieniami na urządzeniach i kontach podmiotów zewnętrznych.

Wybory użytkownika dotyczące przekazywanych przez niego Danych

Jeśli użytkownik nie chce podawać spółce OWL danych osobowych, może tego nie robić. Należy pamiętać, że jeśli użytkownik zdecyduje się nie podawać nam swoich danych osobowych, spółka OWL nie zawsze będzie w stanie dostarczyć użytkownikowi odpowiedniego produktu lub usługi OWL. Bez podania adresu e-mail użytkownik nie będzie mógł na przykład zamówić biuletynów OWL.

Wybory użytkownika dotyczące Danych przekazywanych przez podmioty zewnętrzne

Użytkownik może również kontrolować sposób, w jaki podmioty zewnętrzne gromadzą i udostępniają Dane użytkownika poprzez zmianę swoich preferencji lub blokowanie opcji gromadzenia danych bezpośrednio u takich podmiotów zewnętrznych. Przed ujawnieniem Danych podmiotom zewnętrznym zalecamy, aby użytkownik zapoznał się z odpowiednimi regulaminami ochrony prywatności podmiotów zewnętrznych w celu uzyskania szczegółowych informacji.

Wybory użytkownika dotyczące używania jego Danych przez spółkę OWL

Użytkownik może zdecydować o tym, w jaki sposób spółka OWL korzysta z jego danych osobowych i aktualizować swoje preferencje w dowolnym momencie:

 • aby zrezygnować z możliwości uczestniczenia w poszczególnych konkursach lub promocjach, lub otrzymywania biuletynów i wiadomości e-mail o treści marketingowej od spółki OWL, wystarczy kliknąć link wypisania z subskrypcji znajdujący się w wiadomości e-mail;
 • aby wyłączyć wybrane Pliki cookie i zablokować opcję gromadzenia informacji dotyczących skuteczności kampanii reklamowych lub danych analitycznych i wysyłania użytkownikowi spersonalizowanych reklam w ramach naszej Własności intelektualnej lub własności podmiotów zewnętrznych, należy zapoznać się z naszą Polityką dotyczącą plików cookie..

Jeśli użytkownik zrezygnuje z otrzymywania wiadomości marketingowych od nas za pośrednictwem poczty elektronicznej, należy pamiętać, że możemy nadal od czasu do czasu kontaktować się z użytkownikiem w celu dostarczania mu informacji dotyczących usług.

Jeżeli lokalizacja użytkownika znajduje się na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”), a użytkownik chciałby uzyskać więcej informacji o przysługujących mu prawach w związku z jego danymi osobowymi, prosimy zapoznać się z częścią Użytkownicy w EOG poniżej.

Powrót do góry

6. Udostępnianie danych:

Jak wskazano poniżej, spółka OWL udostępnia Dane:

 • różnym spółkom grupy Activision Blizzard określonym tutaj w celach opisanych w niniejszym Regulaminie Ochrony Prywatności;
 • różnym zespołom OWL w celu dostarczania użytkownikowi żądanych towarów lub usług;
 • dostawcom i partnerom zatrudnionym przez spółkę OWL w celu dostarczania użytkownikowi żądanych towarów i usług lub przesyłania wybranych przez nas reklam internetowych;
 • podmiotom zewnętrznym oferującym określone promocje, zdarzenia, turnieje lub inne towary i usługi łącznie lub w ramach sponsoringu przez takie podmioty zewnętrzne;
 • jeśli jest to wymagane przez obowiązujące prawo, regulacje lub proces prawny;
 • jeżeli jest to konieczne, aby umożliwić spółce OWL wykonywanie, dochodzenie lub obronę swoich praw podmiotowych;
 • jeżeli jest to konieczne, aby chronić prawa, mienie lub bezpieczeństwo dowolnej osoby; oraz
 • w związku ze sprzedażą przedsiębiorstwa lub majątku spółki OWL.

Spółka OWL zwraca uwagę, że wszelkie informacje, w tym dane osobowe, jakie użytkownik poda na tablicy ogłoszeń, forum dyskusyjnym, czacie lub innym publicznym forum będą publicznie dostępne.

Zespoły spółki OWL

Jeżeli użytkownik podał Dane w ramach naszej Własności intelektualnej w związku z danym zespołem, Dane użytkownika zostaną udostępnione temu zespołowi OWL. Na przykład jeżeli użytkownik podał swój adres e-mail i wyraził zainteresowanie otrzymywaniem biuletynów i/lub wiadomości e-mail o treści marketingowej od konkretnego zespołu, adres e-mail, kraj, ustawienia przeglądarki/języka oraz – w szczególnych wypadkach – także kod pocztowy, zostaną udostępnione temu zespołowi. OWL nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności stosowane przez zespoły spółki OWL, a do wykorzystywania przez nie Danych użytkownika będzie mieć zastosowanie regulamin ochrony prywatności danego zespołu.

Dostawcy

Dostawcy dostarczają spółce OWL towary i usługi (na przykład bilety na wydarzenia, rozliczenia, usługi w zakresie obsługi klienta, doradztwa, sprzęt informatyczny i oprogramowanie) w celu zapewnienia wsparcia, obsługi i rozwoju Własności intelektualnej oraz dostarczania korespondencji marketingowej w imieniu OWL. Dostawcy wykorzystują Dane użytkownika na potrzeby realizowania, dostarczania i/lub okresowego udoskonalania świadczonych przez nich usług. Dane nie są udostępniane dostawcom na ich bezpośredni użytek do celów marketingowych lub w jakimkolwiek innym celu poza celami wskazanymi w niniejszej części bez zgody użytkownika.

Podmioty zewnętrzne

Inne podmioty zewnętrzne (np. partnerzy medialni) mogą potrzebować Danych użytkownika, aby dostarczyć towary i/lub usługi przez niego zamówione, na przykład w celu dostarczenia zakupionych przez użytkownika produktów OWL. Ponadto spółka OWL może oferować towary i/lub usługi wspólnie z podmiotem zewnętrznym lub przez niego sponsorowane. Takie towary i/lub usługi mogą być hostowane w ramach Własności intelektualnej lub serwisu podmiotu zewnętrznego. Na tej podstawie OWL może udostępniać podmiotom zewnętrznym Dane przekazane przez użytkownika w związku z tymi towarami i/lub usługami. OWL nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności stosowane przez podmioty zewnętrzne, które mogą wykorzystywać Dane użytkownika do własnych celów. Korzystanie z Danych użytkownika przez podmioty zewnętrzne będzie podlegać regulaminowi ochrony prywatności danego podmiotu zewnętrznego. Jeżeli użytkownik nie chce, by jego Dane były udostępniane, może on nie wyrazić zgody na przekazywanie swoich Danych poprzez niekorzystanie z danej usługi lub nieprzekazanie Danych.

Prawo

Spółka OWL ujawni Dane użytkownika, jeżeli w dobrej wierze uzna, że musi to uczynić zgodnie z prawem, w tym między innymi organom ścigania lub innym urzędnikom państwowym w związku z dochodzeniem dotyczącym oszustwa, naruszenia własności intelektualnej lub innych działań, które są nielegalne lub mogą narazić użytkownika lub OWL na odpowiedzialność prawną.

Może to obejmować odpowiadanie na wezwania z jurysdykcji poza Stanami Zjednoczonymi, jeżeli OWL w dobrej wierze uzna, że odpowiedź jest wymagana przez prawo tej jurysdykcji, ma wpływ na użytkowników w tej jurysdykcji i jest zgodna z międzynarodowymi normami.

Prawa podmiotowe

W razie potrzeby spółka OWL ujawni Dane użytkownika w celu wykonania swoich praw podmiotowych, ich dochodzenia lub obrony. Na przykład spółka OWL może dokonać przeglądu korespondencji i innych Danych użytkownika w celu zbadania zarzutów włamania lub jakiegokolwiek innego naruszenia lub domniemanego naruszenia obowiązujących Warunków Użytkowania lub niniejszego Regulaminu Ochrony Prywatności, a także ujawnić dane osobowe użytkownika, w tym korespondencję, swoim doradcom prawnym, konsultantom oraz organom ścigania lub innym urzędnikom państwowym.

Ochrona innych osób

Spółka OWL ujawni Dane użytkownika podmiotom zewnętrznym, jeżeli uzna, że jest to niezbędne do ochrony praw, mienia lub bezpieczeństwa jakiejkolwiek osoby. Na przykład spółka OWL ujawni Dane związane z kontem internetowym, jeżeli w dobrej wierze uzna, że konto tego użytkownika jest wykorzystywane w sposób szkodliwy dla innych (np. nawiązywania niewłaściwych kontaktów z nieletnimi).

Sprzedaż przedsiębiorstwa lub majątku spółki OWL

W przypadku połączenia, przejęcia, reorganizacji, bankructwa lub innego podobnego zdarzenia, dane klientów OWL, w tym Dane i korespondencja, mogą zostać przekazane następcy prawnemu lub cesjonariuszowi OWL.

Powrót do góry

7. Bezpieczeństwo

Spółka OWL podejmuje szereg działań ‒ wskazanych poniżej‒ mających na celu zapewnienie ochrony Danych użytkownika. Jednak nigdy nie da się zagwarantować pełnego bezpieczeństwa w trybie online i offline, więc zawsze należy zachować ostrożność podczas udostępniania swoich danych w Internecie.

Spółka OWL stosuje szereg środków bezpieczeństwa, które mają chronić dane osobowe użytkownika i zachować je w tajemnicy (chyba że nie są poufne z natury, na przykład publicznie dostępne informacje, takie jak zawartość wygenerowana przez użytkownika, rankingi i wyniki konkursów itp.). Spółka OWL podejmuje także kroki w celu zapewnienia, że gromadzone dane osobowe są chronione przed nadużyciami i zmianami. Ponadto spółka OWL wymaga od dostawców, którzy przetwarzają dane osobowe w jej imieniu, aby sami stosowali szereg środków bezpieczeństwa mających na celu ochronę danych osobowych użytkownika. Internet z natury nie jest bezpiecznym środowiskiem, a charakter zagrożeń dla bezpieczeństwa stale się zmienia, podobnie jak branżowe standardy techniczne i organizacyjne związane z zarządzaniem tymi zagrożeniami. Nie można zatem zagwarantować pełnego bezpieczeństwa danych osobowych gromadzonych, przechowywanych lub używanych przez spółkę OWL lub jej dostawców.

Powrót do góry

8. Dostęp do informacji i okres przechowywania

Jeżeli z jakiegokolwiek powodu użytkownik jest zainteresowany sposobem, w jaki OWL wykorzystuje jego dane osobowe, lub pragnie poprawić, uzyskać wgląd, zaktualizować lub zażądać usunięcia swoich danych osobowych, może przesłać do nas stosowną prośbę na dane kontaktowe wskazane w części Kontakt poniżej.

Spółka OWL przechowuje dane osobowe użytkownika przez okres potrzebny do osiągnięcia celów określonych w niniejszym Regulaminie Ochrony Prywatności, chyba że dłuższy okres przechowywania danych jest wymagany lub dopuszczalny przez prawo. Kopie Danych, które zostały usunięte z konta, mogą pozostawać w systemach kopii zapasowych spółki OWL. Spółka OWL może nadal przechowywać Dane użytkownika w celu rozwiązywania sporów, egzekwowania Warunków korzystania z usługi lub innych umów z użytkownikiem lub w celu zapewnienia zgodności z wymogami prawnymi; w tym przypadku dane osobowe użytkownika zostaną zablokowane, by nie zostały użyte w innym celu.

Okres przechowywania

Spółka OWL usuwa dane osobowe użytkownika, które przetwarza dla celów realizacji umowy lub na podstawie wyrażonej przez użytkownika zgody, w przypadku rozwiązania przez użytkownika umowy z nami, cofnięcia zgody użytkownika lub w przypadku wniosku użytkownika o usunięcie jego danych osobowych na podstawie niniejszego Regulaminu Ochrony Prywatności. W drodze wyjątku nie usuniemy danych osobowych użytkownika, jeżeli nadal mamy uzasadnione podstawy do wykorzystywania danych osobowych użytkownika. Na przykład spółka OWL może kontynuować przechowywanie Danych użytkownika w celu rozwiązywania sporów, egzekwowania Warunków Użytkowania lub innych umów z użytkownikiem lub w celu zapewnienia zgodności z wymogami prawnymi; w tym przypadku dane osobowe użytkownika zostaną zablokowane, by nie zostały użyte w innym celu. W każdym razie nie będziemy przechowywać ani wykorzystywać danych osobowych użytkownika dłużej niż jest to konieczne dla celów wskazanych w niniejszym Regulaminie Ochrony Prywatności. Z przyczyn technicznych kopie szczątkowe Danych usuniętych z konta użytkownika i/lub Własności intelektualnej mogą pozostać w naszych systemach zapasowych.

Powrót do góry

9. Kontakt

Aby skontaktować się z OWL, użytkownik może przesłać nam wiadomość e-mail na adres privacy@overwatchleague.com lub przesłać korespondencję na adres: The Overwatch League Privacy Policy, Attention: Privacy Policy Administrator, One Blizzard Way, Irvine, CA 92618-3616, USA, bądź zatelefonować na numer: 1-949-955-1380.

Użytkownik może również skontaktować się z organizacją ESRB Privacy Certified w przypadku pytań lub skarg, które nie zostały rozstrzygnięte w sposób satysfakcjonujący dla użytkownika. Dodatkowe informacje znajdują się w punkcie Program ESRB Privacy Certified na początku niniejszego Regulaminu Ochrony Prywatności.

Powrót do góry

10. Ważna informacja

Informacje na temat ochrony prywatności użytkowników będących mieszkańcami stanu Kalifornia lub spoza Stanów Zjednoczonych znajdują się poniżej.

Korzystanie przez użytkownika z niniejszej strony internetowej spółki OWL, jej produktów lub usług podlega Warunkom Użytkowania OWL, które są dostępne tutaj.

Powrót do góry

11. Prawa użytkownika do ochrony prywatności obowiązujące w Kalifornii

Od 2005 roku na mocy art. 1798.83 Kodeksu cywilnego stanu Kalifornia (California Civil Code) klientom spółki OWL będącym mieszkańcami stanu Kalifornia przysługuje prawo żądania podania określonych informacji dotyczących ujawniania przez OWL danych osobowych podmiotom zewnętrznym na ich bezpośredni użytek do celów marketingowych. Bez zgody klienta spółka OWL nie udostępnia jego danych osobowych niepowiązanym z OWL podmiotom zewnętrznym na ich bezpośredni użytek do celów marketingowych.

Jeżeli w dowolnym momencie użytkownik podejmie decyzję o rezygnacji z udostępniania jego danych osobowych podmiotom zewnętrznym i/lub otrzymywania informacji od OWL (przez e-mail lub pocztą) na temat nowych produktów, usług lub promocji, prosimy o przesłanie wiadomości e-mail na adres privacy@overwatchleague.com lub korespondencji na adres: The Overwatch League Privacy Policy, Attention: Privacy Policy Administrator, One Blizzard Way, Irvine, CA 92618-3616, USA. OWL z przyjemnością uwzględni prośbę użytkownika.

Prawa do ochrony prywatności małoletnich użytkowników obowiązujące w Kalifornii

Od 1 stycznia 2015 r. na mocy art. 22581 Ustawy o działalności gospodarczej i zawodach stanu Kalifornia (California Business and Professions Code) mieszkańcom Kalifornii, którzy nie ukończyli 18 roku życia, zezwala się na uzyskiwanie wglądu, poprawianie lub usuwanie przekazanych lub opublikowanych przez nich Danych. Z prośbą o usunięcie określonych opublikowanych przez siebie treści można zwrócić się, pisząc na adres privacy@overwatchleague.com. Ewentualnie użytkownik może przesłać korespondencję do spółki OWL na adres The Overwatch League Privacy Policy, Attention: Privacy Policy Administrator, One Blizzard Way, Irvine, CA 92618-3616, USA.

Stosownie do przypadku dokonamy przeglądu, zaktualizujemy lub usuniemy Dane i/lub treści. Kopie Danych i/lub treści, które zostały usunięte z konta i/lub Własności intelektualnej, mogą pozostawać w systemach kopii zapasowych OWL. Spółka OWL może nadal przechowywać Dane użytkownika w celu rozwiązywania sporów, egzekwowania umowy z użytkownikiem lub w celu zapewnienia zgodności z wymogami prawnymi; w tym przypadku dane osobowe użytkownika zostaną zablokowane, by nie zostały użyte w innym celu.

Tryb „Nie śledź”(Do Not Track)

Art. 22575 lit. b) Ustawy o działalności gospodarczej i zawodach stanu Kalifornia (znowelizowanej od dn. 1 stycznia 2014 r.) zezwala naszym klientom, którzy są rezydentami stanu Kalifornia, na uzyskiwanie informacji o odpowiedzi spółki OWL na włączenie trybu „Nie śledź”. Z uwagi na fakt, że tryb ten jest standardem, który jest obecnie opracowywany, spółka OWL nie podejmuje działań w odpowiedzi na ustawienia trybu „Nie śledź”. Zamiast tego zachowujemy zgodność ze standardami określonymi w naszym Regulaminie Ochrony Prywatności.

Aby dowiedzieć się więcej o trybie „Nie śledź”, proponujemy zajrzeć na następującą stronę: http://www.allaboutdnt.com/

Powrót do góry

12. Użytkownicy w EOG

Jak wskazano poniżej, spółka OWL przetwarza lub przesyła dane osobowe użytkownika jedynie wówczas, gdy ma podstawy prawne i odpowiednie zabezpieczenia do takiego działania. Użytkownikowi przysługują także dodatkowe prawa w zakresie jego danych osobowych, jeżeli użytkownik znajduje się na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”).

Podstawa prawna dla przetwarzania danych osobowych Użytkownika

Spółka OWL przetwarza lub przesyła dane osobowe użytkownika jedynie wówczas, gdy ma podstawy prawne do takiego działania. Przetwarzamy dane osobowe użytkownika w celach wskazanych poniżej.

Realizacja usług

Przetwarzamy dane osobowe użytkownika w celu realizacji naszych usług, udzielania wsparcia dla naszych produktów lub dla celów wszelkich innych opcji, o które użytkownik poprosi lub uruchomi. Dane osobowe przetwarzamy m.in. w następujących celach:

 • umożliwienia dostępu do Własności intelektualnej za pośrednictwem konta użytkownika na Battle.net;
 • udostępniania konkursów lub promocji, do których zapisał się użytkownik; lub
 • realizacji globalnej obsługi klienta.

Zgoda

Dane osobowe użytkownika przetwarzamy w oparciu o jego zgodę. Obejmuje to, przykładowo, udostępnianie:

 • newsletterów, bezpośrednich wiadomości e-mail i ankiet dotyczących naszej Własności intelektualnej; oraz
 • określonych innych opcji marketingowych.

Uzasadnione podstawy

Spółka OWL przetwarza dane osobowe użytkownika, jeżeli ma uzasadnione podstawy do takiego postępowania. Obejmuje to, m.in. przetwarzanie danych:

 • w celu zapewnienia użytkownikowi wnioskowanej obsługi klienta lub usługi wsparcia technicznego;
 • w celu usunięcia błędów z naszych aktualnych i przyszłych elementów Własności Intelektualnej oraz ich udoskonalenia;
 • w celu dostarczenia użytkownikowi wyłącznej treści, spersonalizowania kontaktów online ze spółką OWL oraz kontaktowania się z użytkownikiem zgodnie z obowiązującymi preferencjami marketingowymi; oraz
 • w celu ustanowienia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych, bądź w przypadku gdy sądy działają w toku wykonywania przez nie funkcji sądowych.

Obowiązek wynikający z przepisów prawa

Spółka OWL przetwarza dane osobowe użytkownika w celu zrealizowania obowiązków wynikających z obowiązujących nas przepisów prawa.

Prawa użytkownika do jego danych osobowych

Poza prawem użytkownika do wglądu, poprawiania, aktualizacji lub wnioskowania o usunięcie danych osobowych użytkownika użytkownikowi przysługują następujące prawa, wskazane powyżej w części Dostęp do informacji i okres przechowywania. W celu uzyskania dostępu do swoich danych osobowych można również wyrazić taką wolę tutaj. W celu usunięcia swoich danych osobowych można również wyrazić taką wolę tutaj.

Użytkownik może sprzeciwić się przetwarzaniu jego danych osobowych, wskazując na uzasadnione podstawy związane ze szczególną sytuacją użytkownika. Użytkownik może sprawować kontrolę nad zakresem wysyłanych przez nas treści marketingowych, a także ma prawo zażądania od nas zaprzestania przesyłania użytkownikowi takich treści w dowolnym momencie. Tutaj można wyrazić taką wolę.

W określonych okolicznościach użytkownik może zażądać przesłania przez spółkę OWL danych osobowych udostępnionych spółce OWL przez użytkownika.

Gdy przetwarzanie przez spółkę OWL danych osobowych użytkownika uzależnione jest od jego zgody, użytkownik może w dowolnym momencie wycofać zgodę na dalsze wykorzystywanie jego danych osobowych. W celu zaktualizowania swoich preferencji marketingowych użytkownik może posłużyć się metodami opisanymi w części Dostęp do informacji i okres przechowywania powyżej.

W zakresie każdego z opisanych powyżej praw użytkownik może także przesłać nam swój wniosek, posługując się danymi kontaktowymi wskazanymi w części Kontakt powyżej.

Spółka OWL dąży do rozwiania wszelkich wątpliwości użytkowników co do sposobu przetwarzania przez spółkę danych osobowych użytkowników. Niemniej jednak, jeśli użytkownik nadal ma wątpliwości, może złożyć skargę do organów odpowiedzialnych za ochronę danych. Skargę można złożyć w państwie członkowskim miejsca zamieszkania użytkownika, miejsca pracy lub też w miejscu, w którym doszło do domniemanego naruszenia przepisów o ochronie danych.

Międzynarodowe przeniesienia

Dane osobowe użytkownika zostaną przeniesione i będą przetwarzane w Stanach Zjednoczonych, gdzie działa wiele z naszych centralnych baz danych, lub w innych krajach, w których spółki z grupy Activision Blizzard lub dostawcy posiadają swoje obiekty lub prowadzą działalność gospodarczą. W celu ochrony danych osobowych użytkownika stosujemy zapisy umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską. W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt na dane do kontaktu wskazane w części Kontakt powyżej.

13. Ujawnianie informacji użytkownikom spoza Stanów Zjednoczonych i EOG

Ponadto jeżeli użytkownik odwiedza strony internetowe spółki OWL lub korzysta z innych produktów i usług internetowych poza Stanami Zjednoczonymi, dane osobowe podane przez użytkownika będą gromadzone, przetwarzane i przechowywane bezpośrednio na serwerach w Stanach Zjednoczonych lub w innych krajach, w których OWL, spółki grupy Activision Blizzard, zespoły OWL lub inni partnerzy lub dostawcy posiadają swoje obiekty lub prowadzą działalność gospodarczą, lub być na nie przesyłane.

Niezależnie od lokalizacji Danych spółka OWL podejmuje komercyjnie uzasadnione kroki w celu zabezpieczenia prawa użytkownika do ochrony prywatności zgodnie z niniejszym Regulaminem Ochrony Prywatności. Jeżeli użytkownik nie wyraża zgody na gromadzenie, przetwarzanie, przechowywanie i przekazywanie swoich Danych, nie należy udostępniać ich na żądanie i należy zaprzestać korzystania ze stron internetowych oraz innych internetowych produktów i usług spółki OWL.

Powrót do góry

Rozpocznij wartę

Walcz na polach bitewnych przyszłości w niesamowitej drużynowej strzelance.

Kup Overwatch